Ύδρευση – Αποχέτευση Δήμου Κοζάνης

Συμμετάσχαμε στο αποχετευτικό σύστημα του Δήμου Κοζάνης

Task

Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης

  • Strategy

    Σωλήνες Ύδρευσης, Αποχέτευσης

  • Design

    Πολυαιθυλένιο

  • Client

    Δήμος Κοζάνης

#LET’S COLLABORATE

Έχετε ένα νέο έργο;

Ας μιλήσουμε.

Back

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy